Polycom經典停產會議系列產品

 

十幾年來元騰公司秉持一貫專業的為客戶服務Polycom系列產品線,因此,Polycom的一些經典產品雖然已經停產了,我們仍舊不讓這些設備及使用客戶成為經典的孤兒,所以,有任何已經停產設備的任何問題,如:Polycom VSX serial (VSX5000、VSX6000、VSX7000s、VSX7000e、VSX8000),甚至Polycom ViewStation serial (ViewStation 128K、ViewStation SP128、ViewStation FX、ViewStation EX、VS4000、ViewStation H.323、ViewStation 512K、ViewStation MP),請不吝來電討論,我們很樂意為您服務的!

 

 vsx 5000  VSX 6000  vsx 7000s  VSX 7000e

Polycom VSX 5000(已停產)

Polycom VSX 6000(已停產)

Polycom VSX 7000s(已停產)

Polycom VSX 7000e(已停產)